Hrad Malbork: nejrozsáhlejší gotická pevnost v Evropě

Hrad Malbork, dominanta stejnojmenného města, ležící v Pomořském vojvodství v severním Polsku, zvaný německy Marienberg, je nejrozsáhlejší gotickou pevností v Evropě. 

Hlavní sídlo rytířů 

Výstavba hradu byla zahájena na konci 13. století, na strategickém místě v deltě řeky Nogat, a to Řádem německých rytířů. Ten byl založen koncem 12. století a jeho hlavním cílem bylo vést křížové války proti pohanům a muslimům. Své původní hlavní sídlo, které bylo původně v Benátkách, nechal řád přenést po dokončení stavby hradu do města Malbork. V průběhu let zde byly vybudovány celkem tři hrady (Horní, Střední a Nízký), které byly spojeny hradbami v jediný areál, jehož úkolem bylo chránit hradní pány před nájezdy nepřátelských vojsk. Tímto spojením vznikl rozsáhlý komplex, rozlohou větší než londýnský Windsdorský palác, který je od roku 1997 zapsán na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Pro prohlídku hradu Malbork, pro nějž je typická barva červených cihel, si vyčleňte minimálně pět hodin. Hrad je, jak již bylo napsáno, velmi rozsáhlý. Jenom procházka po četných nádvořích zabere několik hodin. V jednotlivých budovách můžete při výkladu průvodce obdivovat bohatou výzdobu interiérů či se jen tak na chvíli zastavit a zkusit se přenést do dávných dob, kdy za hradbami hradu Malbork žilo více než tři sta členů řádu. Za prozkoumání taktéž stojí důmyslné gotické opevnění či katedrála v Horním hradu, která původně sloužila jako klášter či malá kaple sv. Anny a zvonice. 

Hrad je po rozsáhlé rekonstrukci 

Převážná část hradu Malbork je po rozsáhlé rekonstrukci, která je polští památkáři provádí nepřetržitě od počátku 70. let minulého století. Malbork byl totiž na konci 2. světové války velmi poničen. 

Současní „hradní páni“ pořádají na hradě velké množství kulturních akcí, od hradních koncertů až po různá šermířská utkání. Prohlédnout si můžete i místní muzeum, které je jedno z nejlepších na území Polska. V případě dostatku času si můžete pronajmout i gondolu a obeplout v ní hrad pod starými hradbami.