Nová zelená úsporám poskytuje řadu dotací. Využijete je?

Stejně jako v uplynulých letech, i letos funguje dotační program Nová zelená úsporám. To znamená, že i letos můžete požádat o nemalý finanční příspěvek, který sníží náklady spojené s pořízením úsporného opatření. I když se malinko pozměnila pravidla, stále platí, že lze získat dotaci na novostavbu, dotaci na fotovoltaiku a mimo jiné i dotaci na výměnu oken. Nebo snad využijete dotaci na zateplení?

Dotační program Nová zelená úsporám funguje už šestým rokem. Jednorázový finanční příspěvek mohou získat ti, kteří jsou majiteli rodinných domů nebo jejich stavebníky. Stejně jako v uplynulých letech, i letos se program dělí do tří základních oblastí, a to do:

Snižování energetické náročnosti stávajících domů

První oblastí je snaha o snížení energetické náročnosti už stávajících rodinných domů. Právě v této oblasti bychom nalezli zmiňované dotace na zateplení, dále také dotace na nové podlahy nebo nová okna či dveře. 

Obecně platí, že výše dotace se v tomto případě stanovuje dle toho, jak vysoké úspory novým zařízením či opatřením získáte. Platí tedy – čím vyšší úspory dosáhnete, tím vyšší dotaci můžete získat.

Výstavbu nízkoenergetických domů

Dotaci lze také získat na novostavbu, což je druhá oblast, na kterou se dotační program Nová zelená úsporám zaměřuje. Domy s velmi nízkou energetickou náročností musí však splňovat několik požadavků. Přece jenom se jedná o takřka pasivní domy. 

V rámci stavby velmi nízkého energetického domu dochází k takovým stavebním úpravám, které zcela proměňují různé budovy na rodinné domy.

Efektivní využívání zdrojů energie

A třetí oblastí je efektivní využívání zdrojů energie, kam lze zařadit například výměnu neekologického zdroje vytápění. Spadá sem tedy pořízení tepelného čerpadla, které je dnes považováno za nejlepší způsob vytápění rodinných domů.