Založení energetického fondu DRFG je splněným cílem Davida Rusňáka

Skupina DRFG, zaměřená na fondy a dluhopisy, zakládá energetický fond. K jeho spuštění bylo zapotřebí dostatečně velké a kvalitní portfolium. DRFG se v energetickém odvětví zaměřila na dvě základní oblasti. Nezbytné bylo dokončení teplárny ve Šternberku a to jak po licenční tak fyzické stránce. Dalším cílem bylo vyhledávání a realizace dalších investičních záměrů v této sféře.  Oba tyto naplánované mezníky byly splněny, říká zakladatel DRFG David Rusňák.

Co se týče teplárny Šternberk, DRFG má k dispozici veškerou dokumentaci a licence a ostatní nezbytná opatření. V současné době plně uspokojují poptávku po teple od všech domluvených kontraktorů. V nejbližší budoucnosti chce Rusňákova DRFG rozjet jednání s novými odběrateli tepla s důrazem na udržení nákladů na minimu.

Rozvoj v energetické divizi

Založit energetický fond byla záležitost dlouho diskutovaná ve vedení DRFG a jeho zakladatelem, kterým je David Rusňák.

„Pro jeho založení jsme ale potřebovali vlastnit nebo jiným způsobem kontrolovat dostatečně velké a kvalitní portfolio, které by měl fond možnost nabízet. Dnes již víme, že za první rok a půl provozu bude mít fond k nákupu připraveno 5 fotovoltaických elektráren, jejichž enterprise value by se měla pohybovat na úrovni 1,9 mld. Kč. Výrobou elektřiny, kvalitou dokumentace i vlastnictvím pozemků se jedná o vysoce nadstandardní projekty“, říká Pavel Svoreň.

Investice do solárních energií

„Po rozhodnutí Evropské komise týkajících se notifikací pro tyto zdroje a potvrzení schématu podpory jako standardní a v souladu s unijní legislativou, považujeme investici do solární energetiky jako konzervativní a stabilní. Mimo to existuje už jen minimum aspektů, které mohou výnosnost negativně ovlivnit“, potvrzuje Pavel Svoreň. Co se týče nákladů, ty jsou téměř nulové. Výnosy záleží na množství slunečního svitu. Ačkoliv má DRFG model nastavený na podprůměrnou svítivost, slunce a realita zatím vypadá příznivěji.

Primárním cílem Rusňákovy DRFG do budoucna je investice do obnovitelných zdrojů, především do větrných elektráren. Dále to jsou regulované zdroje v oblasti teplárenství a infrastruktury. V posledním zmiňovaném DRFG vidí stabilní a predikovatelný výnos, dlouhou životnost a minimální konkurenci v dané lokalitě.