Jaké existují druhy školení o bezpečnosti práce?

BOZP – to je odvětví, které musí každý zaměstnavatel mít přečtené až do posledního puntíku. Zároveň musí mít BOZP vyřešené a musí samozřejmě splňovat každou veškerou podmínku. Pokud by něco vyřešené neměl, pokud by nesplňoval podmínky vztahující se na BOZP, při kontrole ze státní správy by mohl dostat pokutu dotýkající se klidně i několika milionů korun. Pakliže jste zaměstnavatelem a chcete se takové pokutě vyhnout, vyplatí se svěřit se do rukou firmě Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO. Už z recenzí na internetu zjistíte, že vám pomůže jak s dokumentací a její aktualizací, tak samozřejmě i se školením zaměstnanců. Mimochodem, věděli jste, že existuje rovnou několik typů školení pracovníků?

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

Prvním typem či druhem školení BOZP je obecné školení čili školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Školitelem může být prakticky kdokoli, koho pověří samotný zaměstnavatel. Dokonce ani není přesně určeno, jak často by se mělo školení opakovat. V ideálním případě by se však školení mělo podle odborníků opakovat tak jednou do roka. Tento typ školení se dělí na dvě části, a sice během první části se školí vedoucí zaměstnanci a během druhé části se školí ostatní zaměstnanci. Obě skupiny jsou informovány o pracovních podmínkách a samozřejmě o všech rizicích a věcech týkajících se BOZP.

Školení o práci v hluku

Dalším typem školení je školení o práci v hluku. Opět může být školitelem zaměstnavatelem určená osoba a opět není předem stanovená perioda opakování školení. Ale znovu platí, že je doporučováno školení provádět jednou ročně. Školení jsou zaměstnanci, kteří vykonávají práci v proměnném hluku. Jsou během školení informováni například o zdrojích hluku na pracovišti nebo o správném používání ochranných prostředků.