Kdo může školit bezpečnost práce?

Školení v oblasti bezpečnosti práce je klíčovým prvkem pro zajištění bezpečného pracovního prostředí. Správná a kvalitní školení zaměstnanců přispívají ke snížení rizika pracovních úrazů a nemocí spojených s prací. Ale kdo by měl být odpovědný za provádění těchto školení? Kdo může poskytnout zaměstnancům potřebné znalosti a dovednosti v oblasti bezpečnosti práce? V tomto článku se zaměříme na otázky ohledně BOZP školení.

Zodpovědnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel je primárně zodpovědný za zajištění BOZP a požární ochrany ve své organizaci. To zahrnuje i poskytování školení zaměstnancům. Zaměstnavatel by měl identifikovat potřeby školení v rámci bezpečnosti práce a zajistit, aby byly splněny. Může to znamenat, že zaměstnavatel sám poskytne školení, nebo se může spoléhat na interní nebo externí odborníky.

Odborníci v oblasti bezpečnosti práce

Profesionálové v oblasti bezpečnosti práce, jako jsou bezpečnostní manažeři, inženýři BOZP nebo konzultanti BOZP, mají hlubší znalosti a odbornost v této oblasti. Mnoho z nich je schopno poskytnout školení zaměstnancům v souladu s platnými právními předpisy. A že jich je více než dost!

Interní školitelé

V některých organizacích jsou vybraní zaměstnanci vyškoleni a pověřeni, aby sami poskytovali školení v oblasti bezpečnosti práce svým kolegům, zejména to bývají personalisté. Tito interní školitelé mohou mít specifické znalosti a zkušenosti z pracovního prostředí, jež umožňují uplatnit relevantní příklady a scénáře při školení. Je důležité, aby interní školitelé byli dobře vyškoleni a pravidelně aktualizovali své znalosti.

Externí odborníci a školicí instituce

Zde zaměstnavatelům odpadá složitá povinnost sledování zákonných opatření v celé oblasti BOZP a požární ochrany. Mimochodem v případech, kdy zaměstnavatel nemá dostatečné kapacity nebo znalosti pro poskytování školení, může se obrátit na externí odborníky nebo specializované školicí instituce. Tyto instituce mají zpravidla velmi širokou škálu odborníků a instruktorů, jež jsou schopni poskytnout vysoce kvalitní školení zaměstnancům z různých oborů a pracovních prostředí.