Jak postupovat podle BOZP, pokud se zaměstnanci vrací z domovů na svá pracoviště

Poslední měsíce tráví zaměstnanci ve svých domovech více času. Nejeden podnik totiž najíždí na takzvaný “home office”, a to kvůli aktuální situaci a nařízení vlády. Některé společnosti se však rozhodly své zaměstnance už opět pouštět na jejich dřívější pracoviště. Tento přechod na běžný provoz by se měl, podle odborníků, držet pravidel BOZP. Jen tak nedojde k možnému šíření nemoci a udrží se chod podniku v normě, i když začnou být zaměstnanci pospolu. To, jak by měl chod v podniku nyní vypadat, může poradit třeba firma Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO nejen u nás, ale také na sousedním Slovensku. 

Chránit zdraví zaměstnance je nyní na prvním místě

Zaměstnavatelé si musí uvědomit, že pokud se vrátí zaměstnanci do podniku, musí opravdu klást důraz na ochranu jejich zdraví. Pokud totiž dojde k šíření nemoci na pracovišti, rázem se chod podniku zastaví, protože nebudou lidé, kteří by mohli obsluhovali stroje a vykonávali práci. 

Jakožto zaměstnavatel jste povinen vytvořit takové podmínky na pracovišti, které nijak nebudou ohrožovat zdraví pracovníků. Je nutné dodržovat několik ustanovení a je zapotřebí jejich účinnost pravidelně kontrolovat. 

Dezinfekce a jednorázové pomůcky

Pokud bychom měli být konkrétnější, mluvíme především o dostupné dezinfekci na pracovišti a o využívání jednorázových pracovních pomůcek. Také by se měl (alespoň dočasně, pakliže to jde) omezit osobní styk s klienty a zákazníky. Mělo by dojít i k omezení shlukování zaměstnanců a při obědech by se měla dodržovat jistá pravidla. 

Samozřejmostí je rouška na pracovišti – zaměstnavatel by rozhodně neměl připustit, aby pracovník na svém pracovišti bez roušky působil. Vhodné je dodržovat rozestupy, pokud to samozřejmě náplň práce umožňuje. V některých firmách (zejména v kancelářích) se stanovují i pravidla pro zvaní návštěv.