Nejznámější masky a kostýmy benátského festivalu

O benátském festivalu jste jistě už slyšeli. Jedná se o festival, který je známý především maskami a nejrůznějšími kostýmy. I když lze dnes říct, že se benátský festival koná dlouhá staletí, v jednu chvilku byl festival zakázán, a to konkrétně po pádu Benátské republiky. K obnovení došlo až v roce 1967, od té doby se pravidelně koná festival každý rok.  

I když se vám může zdát festival opravdu krásný, má své stinné stránky. K těmto stinným stránkám patří například fakt, že se během festivalu hromadí krádeže a loupeže. Identita jednotlivců je totiž skrytá pod kostýmy a pod maskami, a tak zloději mají zelenou. O skryté identitě však celý festival pojednává. Přece jenom hlavním důvodem, proč benátský festival vznikl, bylo to, aby se všichni na malou chvilku stali rovnými, aby se nikdo nedíval na postavení nebo na to, z jaké rodiny pochází. Rázem byli všichni na stejné společenské úrovni, a to je to hlavní kouzlo celého festivalu.  

Jelikož je karneval v Benátkách známý svými maskami a také kostýmy, prozraďme si několik kostýmů, které se řadí k nejznámějším, nejkrásnějším a nejvíce oblíbeným.  

Dáma 

Jedním známým kostýmem je kostým dámy, ke kterému patří bohatě zdobené šaty. Jedná se o vůbec nejkrásnější kostým celého karnevalu, zároveň se jedná o nejvíce elegantní kostým vůbec.  

Morový doktor 

Pokud se setkáte s maskou s dlouhým zobákem, setkali jste se právě s Morovým doktorem. Jedná se o jednu z nejvíce tradičních masek, která sice původně nepatřila ke karnevalovým maskám, ale později se k nim připojila. Většinou je dotvořena černým pláštěm a bílými rukavicemi a má připomínat smrt.  

Pantalone 

Klasickou maskou italského divadla a také tradiční maskou celého karnevalu je maska Pantalone, což je maska staříka, který má veliký nos opět v podobě zobáku a který má zároveň šikmé oči.