Azbest byl ve své době oblíbeným. Dnes je jeho používání zakázané

Stavebníci dnes používají řadu materiálů. A stejně tomu bylo i v minulosti. Jenže v minulosti se používal ještě jeden tehdy velice oblíbený materiál, který je dnes zakázaný. Mluvíme o azbestu, jenž je zakázaný především kvůli svému neblahému vlivu na zdraví člověka. Tehdy se však o negativních vlivech materiálu nevědělo, proto se používal díky svým jinak skvělým vlastnostem. 

I když se po odhalení jeho negativního vlivu na zdraví zakázal, přesto se dodnes najdou domy, které ve svých zdech azbest ukrývají. Pokud se ho nikdo nedotkne, je to tichý společník, který o sobě nedá vědět. Jenže v případě demolice se může rozzuřit a napáchat řadu škod. Proto se při bouracích pracích starých domů, jež ve zdech obsahují azbest, musí přistupovat s opatrností. Následný demoliční odpad a suť se musí pak řádně zlikvidovat podle speciálních norem a pravidel. 

Ještě v 19. století populární materiál

Jak již bylo zmíněno, dodnes se najdou budovy, které ve svých zdech azbest obsahují. Ještě v 19.století se s tímto materiálem totiž pracovalo víc než dost. Důvody byly prosté – materiál se pyšnil výjimečnými vlastnostmi, jako byla odolnost, pevnost, ohebnost, dále také elektrická nevodivost nebo nehořlavost. Přesně to se od stavebního materiálu očekávalo a azbest to všechno měl. 

Stal se tak součástí nejen střešních krytin, ale přimíchával se také do instalačních rour, zabudovaných nebo exteriérových desek, dále také do podstřešní desky. Dokonce se uplatnil i v řadě protipožárních nástřiků a nátěrů. Když se však ukázalo, že významně škodí zdraví, práce s ním byla zakázána. 

Může způsobit rakovinu

Azbestová vlákna mají tendenci se štěpit do ovzduší. Stávají se polétavými a nechráněný člověk je může vdechnout. Nejvíce zasaženy tak bývají především dýchací orgány. Dalším následkem azbestu je nejen dráždění citlivých vnitřních tkání, ale také vznik rakovinového onemocnění.