Praktické tipy pro copywriting

Přečtěte si praktické tipy a postupy, jak napsat kvalitní obchodní text pro web! Dozvíte se například, jak dosáhnout jednoduchosti textu, jak udělat text svěží, jak ho dostatečně zkrátit nebo jak nalézt všechny výhody prodávaného produktu.

Během své praxe s psaním přesvědčivých textů pro web (webový copywriting) jsem si vybudoval sadu postupů a triků, kterých je dobré se při psaní držet. Některé z nich jsem shrnul do tohoto článku. Pokud o psaní pro web nic nevíte, doporučuji vám na úvod pěkný seriál – Píšeme pro web od Marka Prokopa.

Než začnete psát

Ještě než napíšete první písmeno textu, je dobré odpovědět si na některé otázky (a případně si své odpovědi i někam napsat):

  • Jaké jsoucíle textu? Co jím chci dosáhnout? K čemu chci čtenáře přimět?
  • Pro koho text píšu? Kdo jsou míčtenáři?
  • Jakými argumenty budu přesvědčovat čtenáře? Co jsou z jeho pohledu hlavní výhodynabídky, o které píšu?
  • Jakéinformace potřebuje čtenář vědět? Co je pro něj zajímavé?
  • Co prezentovat jakokonkurenční výhodu nabídky?
  • Čímupoutat čtenáře a přesvědčit ho, aby se textem zabýval?
  • Jak vzbuditdůvěru?
  • Jakáklíčová slova jsou důležitá pro vyhledávače? Jaká slova by mohl čtenář na stránce hledat při letmém prohlížení stránky?
  • Jaké jiné texty na webu, pro který píšu,souvisí s aktuálním textem?